Історія бібліотеки

 24 березня 1908 року в селі з'явилась бібліотека,в якій було 60 книг.На 16 липня1928р. нараховувалось 62 книги,звітував бібліотекар Федір Адамів.З 1932р. в бібліотеці було вже 129 книг,а в 1936р.--158 книг.Бібліотека працювала в неділю і свята
з 13-18 години.
 В 1931р. бібліотекарем був Федір Могила,а в 1932р.--Микола Іванович Данилюк.Сільська бібліотека мала багато творів українських письменників--Кобилянської О. "В неділю рано зілля копала",Нечуя-Левицького І. "Кайдашева сім'я",Чайковського А. 
"Олюнька" та ін.
 Великим читацьким попитом користувалися твори Франка І.Я.Протягом 1932р.послуга-
ми бібліотеки скористались 1772 черніївчанини,що становило 58,8% від загальної 
кількості мешканців села на той час.У 1939р. поліцай Маркоцький зробив реві-
зію в бібліотеці і знайшов книжку Франка І.Я. "З вершин і низин",конфіскував її і подав на Миколу Івановича в суд,мовляв,тримає в бібліотеці нелегальну літературу.
Суд викликав його 9 разів.Але адвокат вів справу професійно і вміло заперечував 
обвинувачення,довівши,що книжка видана легальним польській владі видавництвом.
Данилюк М.І. залишився на волі.У 1940 р. у бібліотечному фонді нараховувалось 539 книг та журналів.
 Черніївську бібліотеку знищили місцеві комуністи та їх прихильники.Це не прикрийвиняток.Новоявлені активісти радянської влади нищили бібліотечні фонди по багатьохселах і містечках Західної України.А що не порвали--спалив вогонь новітньої інкві-
зиції.Наш земляк письменник Федорів Р. з цього приводу писав: "Вогнища на пустирях горіли високі й всепожираючі..."
  Пізніше бібліотекарем працювала Лаврів Параска Йосипівна.
  З 1966-2001р. бібліотекарем працювала Шемрай Ганна Миколаївна.Фонд бібліотеки 
становив майже 1200 примірників книг.З лютого по липень місяць 1973р. працювала 
бібліотекарем Шак-Карпець Марта Пилипівна,а Ганна Миколаївна була завідувач бібліотеки.  
  За час роботи Ганна Миколаївна виявляла свої організаторські здібності. За її
керівництва роботу бібліотеки неодноразово було відзначено грамотами районного та обласного відділів культури за високі показники у культурно-освітній роботі. 
Бібліотека носила звання бібліотеки відмінної роботи. На її базі проходили кущові та районні семінари. В 2001 р. Ганна Миколаївна звільнилася з роботи.
   З 1975-2001 рр. на посаді бібліотекаря працює Данилюк Марія Романівна, а з 
2002 року і по сьогоднішній день завідувачем бібліотеки-філіалу с.Черніїв призначено Марію Романівну. З 2003 року посаду бібліотекаря займає Фучко Оксана Дмитрівна.Активну роботу з пропаганди книг проводять працівники бібліотеки, за що неоднора-
зово було їх відзначено грамотами Районної держадміністрації та районного відділу культури за багаторічну сумлінну працю,вагомий особистий внесок у розвиток бібліо-
течної справи.Фонд бібліотеки на 01.01.2009 становив 7146 примірників книг,брошур,журналів та газет.Бібліотека обслуговує 1007 читачів.Працівники бібліотеки пра-
цюють в тісному зв'язку з працівниками будинку культури,з виконкомом сільської
ради і з школою.
  В бібліотеці постійно поповнюється каталог,систематична картотека статей,краєзнавча картотека,картотека Лауреатів премій,картотека репресованих письменників.По-
стійно ведеться інформаційна картотека.В бібліотеці проводяться огляди літератури,уроки народознавства, вікторини,огляди періодики,вечори поезій,літературні та 
поетичні години,диспути,усні журнали,тематичні та книжкові виставки до всіх дат 
письменників-ювілярів,державних та релігійних свят.
  Бібліотека бере участь у Всеукраїнському конкурсі "Найкращий читач року".
Реклама